Home Tin tức Bàn phím Filco, không chỉ là 60 tháng